Welkom bij het burgerinitiatief

Heraanleg Cogels-Osylei

Welkom op de website van het burgerinitiatief “Heraanleg Cogels-Osylei”. Een initiatief dat zich richt op de aangekondigde heraanleg van de Cogels-Osylei, een plan met vergaande gevolgen voor de hele wijk.

Heraanlegplan Cogels-Osylei – een zaak die heel Zurenborg en ook de vele bezoekers aan de straat aangaat

Eind januari is het heraanlegplan Cogels-Osylei door het District Berchem aangekondigd. In de planvorming voor de heraanleg van de historische straat heeft het District consensus gezocht met De Lijn, mede-eigenaar van de straat vanwege het tramspoor, en Agentschap Onroerend Erfgoed. Echter, de bewoners van Zurenborg zijn niet geraardpleegd en moesten de plannen voor de straat vernemen via de pers.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Cogels-Osylei staat van de straat in voorjaar 2019
Cogels-Osylei staat van de straat in voorjaar 2019 © Herman J. Kok

Heraanleg is noodzakelijk en zeer gewenst gezien jarenlang achterstallig onderhoud en intensief gebruik door met name het openbaar vervoer. Het plan komt neer op het verbeteren van de verkeersdoorstroming door het wegnemen van de parkeerstrook voor bewonersparkeren en het ombouwen van het rondpunt in een kruispunt. Weliswaar wordt de straat in retro-stijl heraangelegd en komen er bomen op het voetpad, maar met het verwijderen van het originele straatprofiel en de authentieke bestrating wordt een beschermd stadsgezicht zwaar aangetast.

Bij de heraanleg heeft de verkeersfunctie overduidelijk prioriteit. Weinig tot geen aandacht is er voor de woon- en verblijfsfunctie van de straat. De Cogels-Osylei, oorspronkelijk ontworpen als woon- en flaneerstraat, is nog altijd een straat waarin voornamelijk wordt gewoond. De verblijfsfunctie van de straat is belangrijk voor de vele bezoekers die de monumentale straat willen bezichtigen, voor de bewoners van Zurenborg voor wie de straat een beeldbepalend element in de wijk is, en de regelmatig terugkerende culturele activiteiten als excursies, film-opnames, en manifestaties. Wat dat betreft is de Cogels-Osylei een belangrijk landmark voor de wijk en voor de stad. Voor bewoners, bezoekers, en de stad is het van groot belang dat deze waarden worden gewaarborgd. Het heraanlegplan als gepresenteerd door District Berchem biedt hiervoor te weinig ruimte.

Een versterkte verkeersdoorstroming zal de barrierewerking van de Cogels-Osylei binnen de wijk nog verder verstrerken. Nu al wordt de Cogels-Osylei door het vele en snelle verkeer als een gevaarlijke straat gezien. En het wegnemen van de bewonersparkeerstrook zal er toe leiden dat de parkeerdruk in nabijgelegen straten verder zal oplopen. En dat terwijl de parkeerdruk in Zurenborg al heel hoog is. Ook is het risico groot dat nog meer voortuinen in de Cogels-Osylei zullen worden omgevormd in parkeerplaatsen, waardoor het stadsgezicht verder wordt aangetast. Met andere woorden, de heraanleg van de Cogels-Osylei gaat niet alleen de bewoners van de straat aan, maar ook die van de geheel Zurenborg en elders in de stad, en eigenlijk ook van de bezoekers die naar de straat komen om deze te bewonderen.

Een aantal bewoners uit de Cogels-Osylei hebben in de periode 20 februari – 2 maart 2021 een online survey georganiseerd om een beter zicht te krijgen op de meningen rond de heraanleg van onze straat. Deze survey zal worden gevolgd door brainstormsessies en ook door een continue dialoog met de bewoners van de straat en andere belanghebbenden. Bent u bewoner of eigenaar van de Cogels-Osylei? Of bent u geinteresseerd in onze historsiche straat. Volg dan de ontwikkelingen rond de heraanleg van de straat, en contact ons als u uw gedachten met ons wilt delen of wanneer u betrokken wilt zijn bij de activiteiten van dit burgerinitiatief.