Activiteiten

Wat hebben we al gedaan en wat gaan we nog doen?

Veel bewoners hebben door de vaart van het project het gevoel buiten spel te staan bij de besluitvorming rond de heraanleg. Via het burgerinitiatief “Heraanleg Cogels-Osylei” kunnen zij zich gezamenlijk inzetten om het tij te keren.

Wij zetten alle zeilen bij om alsnog reëel overleg op gang te brengen tussen het bestuur en de bewoners van de Cogels-Osylei. Door zo veel mogelijk met één stem te spreken moedigen we het bestuur maximaal aan om onze participatie serieus te nemen. (tekst gaat verder onder de foto)

© Hans Sleurink

Intussen houden we je op de hoogte van onze activiteiten

Op 9, 10 en 11 februari 2021: in totaal vier (Zoom-)infosessies voor de bewoners van de Cogels-Osylei georganiseerd door District Berchem. Het bestuur is in deze sessies vertegenwoordigd door Bruno De Saegher, Mobiliteitsschepen District Berchem, en gemeentelijke ambtenaren met een rol bij het wijkoverleg en/of de planning. Het verslag van deze sessies zal hier worden gepost, zodra het beschikbaar is.

 

Bewonersbevraging – survey 

In de periode 20 februari – 2 maart 2021 is er op initiatief van de burgerbeweging “Heraanleg Cogels-Osylei” een bevraging onder de bewoners van de Cogels-Osylei gehouden, waarvoor alle huisnummers in de straat een uitnodiging hebben ontvangen. Dit om een goed beeld te krijgen van de wensen en de prioriteiten omtrent de heraanleg zoals die onder de bewoners van de straat leven. In totaal werden 84 enquetes vanuit 64 huisnummers ingediend, oftewel een deelname van maar liefst 76% van alle bewoonde huizen in de straat. De resultaten van de survey, die ook zullen worden ingezet in de gesprekken met het District, zullen hier binnenkort worden gepubliceerd.

Terug naar startpagina