Een reset voor de Cogels Osylei

“Na hardnekkig protest van een aantal bewoners, journalisten en architekten werd de wijk gered….” Alex Elaut en Jan Possemiers, Op wandel door de Belle Epoque

Goed nieuws uit Berchem: het districtsbestuur maakt met een informatiebrochure zijn plan bekend over de heraanleg van de Cogels-Osylei. De financiële dekking (€ 8 mln) is rond, en begin volgend jaar gaat de eerste spade in de grond. Vanaf dat moment verandert one of the world’s most beautiful streets tenminste een jaar lang in een werf…   (tekst gaat verder onder foto)

Zicht op een besneeuwde Cogels-Osylei        © Hans Sleurink

Openbaar vervoer, erfgoed – en wonen!

Het plan oogt, in deze prille fase, veelbelovend. Het enthousiasme voor de betekenis van de Cogels-Osylei als corridor voor bus en tram en als bewaarplaats van een uniek bouwkundig erfgoed is gerechtvaardigd. Maar in dit enthousiasme dreigt het derde basisingrediënt voor een geslaagde heraanleg van de Cogels-Osylei onder te sneeuwen, en dat is de woonfunctie van de Cogels-Osylei. De stem van de bewoners is in deze fase van de planning nog niet gehoord!

De Cogels-Osylei is meer dan enkel de snelste weg met de bus tussen Berchem en Borgerhout of een openluchtmuseum. De Cogel-Osylei is ook een plek waar mensen moeten kunnen wonen, werken en bezoeken, en waar kinderen (veilig) moeten kunnen opgroeien.

De door het districtsbestuur georganiseerde infosessies in februari waren de eerste gelegenheid waar de bewoners spontaan het woord hebben kunnen nemen over de heraanleg van de Cogels-Osylei. De uitwisseling van informatie en ideeën tussen bewoners en bestuurders is daarmee in gang gezet. Dit overleg krijgt een vervolg.

De grote Cogels-Osylei-heraanlegenquête

Het spreekt voor zich dat onze bestuurders alleen maar rekening kunnen houden met wensen van bewoners, als de bewoners die wensen naar voren brengen. Daarom heeft de burgerbeweging “Heraanleg Cogels-Osylei” een bevraging onder alle bewoners van de Cogels-Osylei gehouden. “Heraanleg Cogels-Osylei” heeft alle bewoners op 20 februari 2021 uitgenodigd voor een bevraging  waarin zij gedetailleerd hun mening kenbaar kunnen maken over het huidige concept voor de heraanleg en alle onderdelen daarvan. Na sluiting van de bevraging bleek dat vanuit 76% van de bewoonde huizen in de straat was deelgenomen. De uitkomsten van deze peiling, waarover binnenkort meer bekend zal worden gemaakt, worden de inzet van de volgende besprekingen tussen de bewoners, bestuurders en overige partijen.

Wij kijken met hoop en vertrouwen uit naar de heraanleg van onze straat, naar een goede uitkomst van het overleg met onze bestuurders en naar het resultaat daarvan: een duurzaam herstelde, levende straat met voldoende ruimte voor wonen, werken, veiligheid en vervoer.

Want onze Cogels-Osylei is veel te mooi om alleen maar een doorgangsstraat te zijn. 

Terug naar startpagina