Wie zijn wij? Inzet & doel

Een straat vol met fraaie details
Een straat vol met fraaie details          © Hans Sleurink

Iets over ons

Wij zijn eem groep bewoners van Zurenborg, die elkaar bij toeval hebben gevonden in onze verwondering over de afwezigheid van de stem van de bewoners in het huidige plan tot heraanleg van de Cogels-Osylei. De geplande heraanleg zal grote gevolgen hebben voor de bewoners in de straat, maar ook voor de gehele wijk.

We denken dat bescherming en versteviging van de mogelijkheden van de Cogels-Osylei als een straat waar mensen kunnen wonen, werken, en leven, en waar de vele bezoekers kunnen genieten van het erfgoed en het stadsgezicht, onmisbare elementen zijn voor het succes van de heraanleg van de straat. De heraanleg zal ook een impact hebben op de gehele wijk, de omringende straten in het bijzonder. Daarom is het voor alle partijen belangrijk dat de stem van de wijkbewoners oprecht en onvoorwaardelijk wordt gehoord en meeweegt in iedere fase van de besluitvorming over de heraanleg van de Cogels-Osylei, een van de meest bijzondere straten in Antwerpen en in Vlaanderen.

De straat is van ons allemaal

De Cogels-Osylei is van iedereen. Van de mensen die er wonen en werken, van de mensen die in de wijk rondom de lei wonen, en ook van de vele bezoekers, Ook heeft de straat een verkeersfunctie. De Cogels-Osylei en de tram zijn historisch nauw met elkaar verbonden. De straat is voor mensen die met de wagen, met de fiets, of te voet elders in Zurenborg moeten zijn van groot belang. In de huidige plannen staat echter het verkeer te centraal, en dat met name het zware busverkeer. 

De Cogels-Osylei telt 85 huizen, waarvan er geen 2 hetzelfde zijn. Het zijn de bewoners die, vaak met steun van de Vlaamse overheid, veel huizen hebben opgewaardeerd tot wat ze nu zijn. In deze diversiteit meet onze gelegenheidsformatie zichzelf niet de pretentie aan om zich uit te roepen tot ongekozen straatburgemeesters.

Via onze enquête, gehouden tussen 20 februari en 2 maart 2021,  zijn de wensen en prioriteiten van de bewoners van al die verschillende huizen zo goed mogelijk in kaart gebracht. De uitkomsten van de bevraging, waaraan vanuit 76% van de bewoonde huizen in de straat is deelgenomen, zullen na afronding van de analyse en de rapportage met iedereen worden gedeeld, ondermeer via deze website.

Wat ons betreft wordt het resultaat van de peiling de inzet van de participatie van de bewoners bij de heraanleg van de Cogels-Osylei en een toetssteen voor het succes van de heraanleg.

Huidige samenstelling van het groepje. Momenteel zijn de actievelingen:

Zoals gezegd: het is van belang dat de wijk met haar bewoners wordt gehoord. Wij zijn toevallig bij elkaar gekomen en zeer beslist geen besloten gezelschap. Woont u in Zurenborg en bent u begaan met de Cogels-Osylei en de wijk, geef gerust een seintje als je belangstelling hebt voor nader contact.

Verdere info

Meer info over wat we al hebben gedaan en nog gaan doen, vind je hier.

En lees hier de eerste reacties.

Terug naar startpagina